Kontakt
668 184 641

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie – Kancelaria adwokacka Dubiel

Wynagrodzenie za usługi ustalane jest indywidualnie dla każdego klienta jak najszybciej i jak najdokładniej. Kluczowym jest dla adwokata  ustalenie honorarium adekwatnego do jego zaangażowania, wysiłku, wiedzy i skomplikowania sprawy.

Proponowany model rozliczeń z klientami:

1) system godzinowy – polecany dla klientów korzystających z bieżącej i długotrwałej obsługi prawnej. Wynagrodzenie w tym przypadku ustalane jest na podstawie uzgodnionej godzinowej stawki i liczby godzin poświęconych na realizację usługi;

2) system ryczałtowy – najpopularniejszy, polecany zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Wynagrodzenie jest ustalane z klientem za określony etap postępowania oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach, przy czym tak ustalone honorarium obejmuje również pisma procesowe w toku postępowania;

3) system ryczałtowo – godzinowy – gdzie wynagrodzenie to ryczałt, obejmujący uzgodnioną z klientem liczbę godzin świadczonej pomocy prawnej. W przypadku przekroczenia ustalonego limitu godzin, adwokat obowiązany jest powiadomić klienta czy dalej powierzy zadanie w konkretnym okresie rozliczeniowym i w tym wypadku wynagrodzenie ryczałtowe ulegnie powiększeniu o iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin poświęconej danemu zadaniowi;

4) stała opłata za sprawę;

5) prowadzenie sprawy za darmo (pro bono) lub za symboliczną opłatą – dedykowany jest dla osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.