Kontakt
668 184 641

Rozwód Krosno

Rozwód

Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego jeśli nastąpił między małżonkami stanowi przesłankę do orzeczenia rozwodu przez sąd.

Przyjmuje się, że trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego powinien obejmować wszystkie więzi łączące małżonków – duchową, fizyczną, gospodarczą oraz być na tyle trwały, że wedle doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia już nie nastąpi.

Podczas rozprawy sąd ustala kto ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego, jednakże na zgodne żądanie małżonków zaniecha orzekanie o winie. Skutkiem tego jest ustalenie, że żaden z małżonków nie ponosi winy.

Przyczyny nieudanego pożycia małżeńskiego mogą być różne. Orzeczenie o winie jednego z małżonków pojawia się najczęściej, gdy jedna ze stron np. nadużywa alkoholu, znęca się psychicznie lub stosuje przemoc fizyczną, dopuszcza się zdrady czy świadomie zaniedbuje obowiązki rodzinne. Niezawinione rozstanie może być natomiast efektem różnicy charakterów. Istnieją także powody, które ciężko sklasyfikować, takie jak: bezpłodność, zróżnicowany światopogląd lub duża różnica wieku.

Rozwód nie jest dopuszczalny jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub żąda go małżonek wyłącznie winny pożycia małżeńskiego. Oddalenie powództwa o rozwód przez sąd z powodu wskazanych okoliczności nie ma charakteru trwałego i można złożyć ponownie pozew o rozwód, powołując się na zmianę okoliczności sprawy. Istotnym jest, że odmowa małżonka rozwodu z powodów religijnych nie może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego.

Bez względu na powody rozwodu, pomoc adwokata może się okazać niezbędna. Szczególnie, że konsekwencje takiej sytuacji mogą być nieodwracalne. Nieumiejętność przeprowadzenia sprawy może prowadzić do utraty opieki nad dziećmi, ustalenia zaniżonych lub zawyżonych alimentów, rzadkich kontaktów z dziećmi, ustaleniem winy małżonka niewinnego rozkładu pożycia. Adwokat pozwoli oszczędzić wiele stresu, którego i tak nie brakuje podczas rozpraw sądowych.
Reprezentująca osoba pomoże w walce o ustalenie wysokości alimentów, jeśli pojawi się szansa na ich przyznanie. Adwokat będzie również walczył i negocjował warunki przyznania opieki nad dziećmi oraz nad zakresem, w jakim można się będzie z nimi kontaktować. Dobrym pomysłem jest zawarcie ugody, wtedy rozprawa o rozwód przechodzi jak najmniej boleśnie, zdarza sie że na jednej rozprawie, a w roli takiego mediatora warto wybrać dobrego adwokata, który profesjonalnie podejdzie do tematu i dzięki swojemu doświadczeniu uchroni nas przed niepotrzebnym stresem i kosztami.

Chcąc wziąć rozwód Krosno oferuje profesjonalnego adwokata w osobie Beaty Dubiel, która może reprezentować Państwa sprawy nie tylko przed sądem, ale także poza nim na etapie zawierania ugody. Zapraszam do kontaktu.