Kontakt
668 184 641

Porady prawne on-line

Porady prawne on-line

Wychodząc naprzeciw klientom w celu dostępności do szybkiej i profesjonalnej pomocy prawnej Kancelaria świadczy usługi on-line poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii za pośrednictwem Internetu.

W celu uzyskania porady prawnej on-line należy wysłać e-mail z zapytaniem i opisem stanu faktycznego sprawy wraz z ewentualnymi dokumentami na adres e-mailowy: dubiel.adwokat@wp.pl lub wypełnić i wysłać poniżej zamieszczony formularz.

Odpowiedź na Państwa wiadomość zostanie niezwłocznie wysłana, z określeniem wynagrodzenia za usługę wraz z podaniem numeru konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Po dokonaniu wpłaty i zaakceptowania przedstawionych warunków, adwokat przystąpi do analizowania opisanego stanu faktycznego i załączonych dokumentów. Adwokat zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień czy przesłania kolejnych dokumentów w celu udzielenia rzetelnej i wyczerpującej odpowiedzi. Ponadto, w przypadku sprawy skomplikowanej gatunkowo adwokat zastrzega sobie kontakt bezpośredni z klientem, o czym klient zostanie powiadomiony.

Zapraszam do skorzystania z usługi on-line.

*Oświadczam, że jestem świadomy ryzyka związanego z zachowaniem poufności treści przeze mnie przekazanej przy wykorzystaniu Internetu.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do świadczenia Usługi Prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych i ich poprawiania.