Kontakt
668 184 641

Opinie

Opinie

Jako doświadczony adwokat w swojej ofercie posiadam usługę opiniowania dla Państwa spraw w formie analitycznego materiału, który będzie traktowany jako pomoc w opisaniu konkretnego stanu faktycznego. Opinie mają na celu wnikliwą weryfikację danego zagadnienia prawnego dotyczącego konkretnej sprawy. Przede wszystkim, opinie sporządza się po wstępnej rozmowie z klientem oraz przeanalizowaniu dokumentacji przezeń przedstawionej.

Adwokat Beata Dubiel prowadząca Kancelarię Adwokacką w Krośnie sporządza opinie na zamówienie klienta ewentualnie gdy nie widzi podstaw do złożenia pozwu, wniosku, apelacji, zażalenie czy innych pism, których domaga się klient, aby nie narazić mocodawcy na niepotrzebne koszty.

Jest to opinia niezależna i w pełni obiektywna. Zależnie od specyfikacji proponuję Państwu mniej lub bardziej obszerny materiał. Zależy to głównie od tego, do jak wielu dziedzin prawa i norm będzie się należało odnieść. Opinia ma na celu między innymi wskazanie rozwiązań, które należy przedsięwziąć, aby spełnić zamierzenia stawiane przez zleceniodawcę. Usługa często dotyczy spółek, a co za tym idzie -zmian kadrowych, zmian w zarządzie, kupna mniejszych firm lub też łączenia się z innymi. Sprawdzamy wtedy opłacalność wszystkich czynności, ale przede wszystkim legalność i spójność działań pod względem prawnym.

Opinie są zlecane także na potrzeby zbadania umów, ustaw, publikacji prawnych czy też oświadczeń. Analizujemy wtedy ich spójność oraz zgodność z aktualnie obowiązującym prawem. Weryfikujemy takie pismo nie tylko pod względem legalności, ale także wydajemy opinie na temat opłacalności i skutków, jakie przyniesie nam podpisanie takiego dokumentu. Zdarzają się także opinie, które wydajemy w sprawach już się toczących, aby jak najbardziej obiektywnie pomóc w rozpoznaniu problemu i służyć radą w jego rozwiązaniu. Opinie takie najczęściej są zlecane przez właścicieli przedsiębiorstw lub dużych korporacji planujących połączyć się z inną firmą czy z nią współpracować i chcą sprawdzić takie działanie w aspekcie prawnych. Także osoby prywatne szukają pomocy w wydawaniu opinii na temat różnego rodzaju umów, gdyż społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome i chce być pewne konsekwencji podpisywanych umów.

Jeśli szukają Państwo prawnika, polecamy Kancelarię Adwokacką Beaty Dubiel. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą, wydajemy opinie na dowolny temat, prosimy o kontakt w sprawie szczegółów. Kancelaria mieści się przy Rynek 21 w Krośnie. Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz na stronie.