Kontakt
668 184 641

Alimenty Krosno

Alimenty

Alimenty stanowią świadczenie pieniężne, zależne od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (otrzymującego alimenty) i od zarobkowych oraz majątkowych możliwości obowiązanego (płacącego alimenty). Zazwyczaj są płacone w comiesięcznych ratach. Głównym założeniem obowiązku alimentacyjnego jest dostarczanie środków utrzymania, ich suma musi więc wystarczyć na pokrycie kosztów wyżywienia, mieszkania i podstawowych środków do życia, ale także wykształcenia i leczenia. W większości przypadków taka odpowiedzialność finansowa spoczywa na rodzicach (lub jednym z nich) w stosunku do dzieci, ale zdarza się też, że to dzieci muszą przekazywać pieniądze rodzicom lub dziadkom.

Na środki wychowania, które są potrzebne małoletniemu dziecku, składają się przede wszystkim wydatki na kształcenie, pomoce szkolne, a w rozsądnym zakresie na rozrywkę: kino, basen, wycieczki i kulturę: teatr, opera, w zależności od zainteresowań dziecka.

Małżonek rozwiedziony może żądać zasądzenia na swoją rzecz alimentów, gdy nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego w dwóch przypadkach. W pierwszym z nich musi znajdować się w niedostatku – nie stać go na utrzymanie swojej osoby, nie ma środków na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. A w kolejnym rozwód musi pociągać dla niego istotne pogorszenie sytuacji materialnej, jednakże drugi małżonek musi zostać uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jako adwokat zapewniam skuteczność w ubieganiu się o świadczenia alimentacyjne oraz profesjonalizm w prowadzeniu całego postępowania sądowego. Przede wszystkim w imieniu moich klientów sprawdzam, czy alimenty im przysługują i w jakiej wysokości. Prowadzę negocjacje w sprawie ugody pozasądowej, ale także reprezentuję klientów w sądzie. Jestem w stanie pomóc także drugiej stronie w sprawie uchylenia obowiązku alimentacyjnego, jeśli osoba posiada problemy finansowe lub uważa, że świadczenie takie się nie należy. Pomagam w negocjowaniu lub zmianie wysokości alimentów, a także w samej egzekucji alimentów gdy jedna ze stron z takiego obowiązku nie będzie się wywiązywała.

Jeśli chcesz walczyć o alimenty Krosno dysponuje wieloma kancelariami. Warto zdecydować się na adwokata, który posiada niezbędne doświadczenie. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub też poprzez formularz na stronie, chętnie przyjmę każdą sprawę i pomogę w uzyskaniu świadczeń, które się Państwu należą.